RODZAJE RACHUNKÓW

RODZAJE RACHUNKÓW

KROK 01
Prześlij dane osobowe
KROK 02
Zasil rachunek
KROK 03
Prześlij dowód osobisty
KROK 04
Rozpocznij handlowanie!
Otwórz rachunek

Wymagane dokumenty do rachunku

 1. Paszport lub dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy (kopia awersu i rewersu).
 2. Dowód adresu zamieszkania (rachunki z datą do 3 miesięcy wstecz, na przykład rachunki za telefon, rachunki kart kredytowych lub opłat za ubezpieczenie).
 1. Paszport lub dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy (kopia awersu i rewersu).
 2. Dowód adresu zamieszkania (rachunki z datą do 3 miesięcy wstecz, na przykład rachunki za telefon, rachunki kart kredytowych lub opłat za ubezpieczenie).
 3. Drugi paszport lub dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy (kopia awersu i rewersu).
 4. Drugi dowód adresu zamieszkania (rachunki z datą do 3 miesięcy wstecz, na przykład rachunki za telefon, rachunki kart kredytowych lub opłat za ubezpieczenie).
 1. Świadectwo rejestracji (kopia)
 2. Dowód adresu firmowego (rachunki z datą do 3 miesięcy wstecz, na przykład rachunki za telefon, wyciągi z banku lub rachunki za media)
 3. Lista dyrektorów i udziałowców posiadających ponad 10% udziałów.
 4. Uwierzytelniony paszport lub dowód tożsamości wydany przez urząd państwowy, dowód adresu zamieszkania każdego z dyrektorów i udziałowców wymienionych w sekcji 3.
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. W przypadku powiernictwa należy przesłać uwierzytelniony odpis umowy powierniczej.
O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie