O NÁS

NARIADENIE

Union Standard International Group Limited (USG UK) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) with the FCA Firm Reference Number (FRN) 798776.

United Strategic Group LLC have obtained the certificate of 《Saint Vincent and the Grenadines Limited Liability Company Act》 (NO. 648LLC2020) in 2020.

Ako regulovaný devízový a CFD broker dodržiava spoločnosť USG prísne kapitálové požiadavky a implementuje interné postupy vrátane manažmentu rizika, pravidelného školenia zamestnancov a prísnych účtovných a audítorských postupov.

Informácie na tejto stránke nie sú určené obyvateľom Spojených štátov alebo Japonska a nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou v ktorejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, v ktorej sa vyžaduje regulácia USG.

O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky