GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

ĐIỀU LỆ

Union Standard International Group Limited (USG UK) được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) với Số tham chiếu công ty FCA (FRN) 798776.

United Strategic Group LLC đã nhận được giấy chứng nhận của 《Saint Vincent và Grenadines Limited Liability Company Act》 (SỐ 648LLC2020) vào năm 2020.

Với tư cách là một nhà môi giới ngoại hối và CFD được kiểm soát, USG tuân thủ các yêu cầu về vốn chặt chẽ và thực hiện các thủ tục nội bộ bao gồm cả quản lý rủi ro, đào tạo đội ngũ nhân viên thường xuyên, và quy trình kế toán và kiểm toán nghiêm ngặt.

Thông tin trên trang web này không hướng đến cư dân của Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản, và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà USG được yêu cầu quản lý.

Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh