CÁC LOẠI TÀI KHOẢN

LỰA CHỌN RÚT TIỀN

Việc rút tiền rất nhanh chóng và dễ dàng

Tại USG, quy trình rút tiền của chúng tôi rất nhanh chóng và dễ dàng và tất cả các giao dịch rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ.


Rút tiền nhanh

Bạn có thể rút tiền của mình bất kỳ lúc nào ngay từ Khu vực Đăng nhập Khách hàng của bạn.

Tiền có thể được rút thẳng trở lại tài khoản ngân hàng được chỉ định hoặc trở lại thẻ tín dụng nếu bạn đã sử dụng thẻ tín dụng đó để gửi tiền.Chỉ đơn giản và dễ dàng như thế.

Lựa chọn rút tiềnPhí rút tiền Thời gian ước tính
40 USD. (only when under the circumstance that the above-mentioned trading requirements are not met upon withdrawal, client will be charged with both the deposit fee and the withdrawal fee.) 3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
Không thu chi phí gửi tiền. (Chỉ trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch nêu trên khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính phí cả phí gửi và phí rút tiền.)3-5 ngày làm việc
0.00040000 BTC 3-5 ngày làm việc
"Phí Gas / TX 0.00040000 BTC
Xin lưu ý: Thanh toán đồng coin không có thiết kế an toàn. Vui lòng đảm bảo bạn nhập đúng địa chỉ USDT-Omni. Giao dịch sẽ không thành công và tiền sẽ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN LẠI khi nhập địa chỉ USDT-ERC20 bằng phương thức rút USDT-Omni. "
3-5 ngày làm việc
Phí Gas: + Phí ETH / TX
Bạn phải có một số ETH trong cùng địa chỉ với USDT.ERC20 của bạn để thanh toán phí gas gửi. Không chỉ trong số dư tài khoản của bạn mà ở cùng một địa chỉ; nếu cần, bạn có thể rút ETH về địa chỉ USDT.ERC20 của mình.
Xin lưu ý: Thanh toán với đồng coin không có thiết kế an toàn. Hãy đảm bảo rằng bạn nhập đúng địa chỉ USDT-ERC20. Giao dịch sẽ không thành công và tiền sẽ KHÔNG THỂ HOÀN LẠI khi nhập địa chỉ USDT-Omni với phương thức rút tiền USDT-ERC20.
3-5 ngày làm việc
Depending on market fluctuations 3-5 ngày làm việc

Thông báo

  1. USG không chấp nhận đặt cọc bằng tiền mặt, bao gồm chuyển tiền, séc du lịch hoặc các khoản tương đương tiền khác.
  2. Khi bạn gửi tiền, Chức danh / Tên và Pháp nhân của tài khoản mà bạn rút tiền từ đó phải khớp với Chức danh / Tên và Pháp nhân trên tài khoản giao dịch USG của bạn. Để tuân thủ chính sách chống rửa tiền quốc tế, USG sẽ không nhận thanh toán qua bên thứ ba trong mọi trường hợp.
  3. Theo chính sách chống gian lận của công ty liên quan đến các giao dịch thẻ tín dụng, những khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ qua thẻ tín dụng có thể rút tối đa số tiền ký quỹ của họ trở lại cùng một thẻ tín dụng trong 180 ngày đầu tiên của khoản tiền gửi ban đầu. Rút tiền vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu trong vòng 180 ngày đầu tiên có thể được thực hiện thông qua các tùy chọn rút tiền thay thế.
  4. Phí gửi tiền sẽ được miễn khi khách hàng giao dịch 1 lô. Tuy nhiên, nếu yêu cầu giao dịch nêu trên không được đáp ứng khi rút tiền, khách hàng sẽ bị tính cả phí gửi và phí rút tiền.
  5. Việc chuyển tiền ngay lập tức cho khoản tiền gửi China UnionPay sẽ không được áp dụng trong trường hợp hệ thống bị lỗi hoặc khách hàng không điền số tham chiếu chính xác cho khoản thanh toán, v.v.
  6. Đối với việc gửi tiền bằng thẻ tín dụng, phí đối với các giao dịch VISA / MasterCard / AMEX do ngân hàng phát hành thẻ tính sẽ không được bao gồm trong chính sách miễn phí tiền gửi USG.
  7. Đối với khoản tiền gửi bằng thẻ tín dụng, khi phí chuyển đổi xảy ra do giới hạn của đơn vị tiền tệ xử lý được cung cấp, phí chuyển đổi này - từ đơn vị tiền tệ trong tài khoản giao dịch của khách hàng cá nhân sang đơn vị tiền tệ xử lý - sẽ được miễn khi một người giao dịch 1 lô khi rút tiền và áp dụng trong 30 ngày tới. USG sẽ ghi có khoản phí này trở lại nền tảng MT4 của bạn chỉ khi một nền tảng áp dụng tích cực và có bằng chứng được cung cấp.

Chính sách chống rửa tiền

Theo luật pháp và công ước quốc tế, USG sẽ cố gắng hết sức để tuân thủ tất cả các luật và quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố.

USG sẽ kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tài khoản để kiểm tra các trường hợp nghi ngờ rửa tiền, bao gồm cả việc giám sát những điều sau:

  • Trạng thái gửi tiền của tài khoản.
  • Thông tin về người thanh toán và người được thanh toán của chuyển khoản ngân hàng.
  • Các hoạt động khác, trừ các hoạt động kinh doanh thông thường
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh