CENTRUM EDUKACYJNE

CO TO JEST FOREX

WPROWADZENIE DO RYNKÓW WALUT OBCYCH

Rynek wymiany walut obcych to największy rynek tradingowy na świecie. Jednak jego zasięg w sektorze detalicznym blednie w porównaniu do rynków giełdy papierów wartościowych i papierów wartościowych o stałym dochodzie. Jest to w dużej mierze spowodowane brakiem świadomości o transakcjach FX w społeczności inwestorów oraz brakiem zrozumienia tego, jak i dlaczego zmienia się wartość walut. Do tajemniczości tego rynku przyczynia się także fakt, że nie istnieje żadna fizyczna centralna giełda, jak NYSE lub ASX. Rynki FX operują 24 godziny na dobę, rozpoczynając dzień w Nowej Zelandii i kontynuując działanie w kolejnych strefach czasowych.

Tradycyjnie dostęp do rynku FX był ograniczony do społeczności banków, które handlowały dużymi blokami walut w celach handlowych, hedgingowych lub spekulacyjnych. Powstanie firm takich jak USG otworzyło drzwi do handlu na rynku Forex takim instytucjom, jak instytucje zarządzające funduszami czy menedżerowie inwestycyjni, a także indywidualni traderzy detaliczni. Ten sektor rynku znacznie urósł w ciągu ostatnich kilku lat.

CO TO JEST HANDEL NA RYNKU FOREX?

Podczas zawierania transakcji FX następuje sprzedaż jednej waluty za inną. Kurs wyraża relatywną wartość pomiędzy obydwoma walutami. Waluty normalnie określa się za pomocą trzycyfrowego kodu „Swift”. Dla przykładu: EUR = Euro, USD = amerykański dolar, CHF = frank szwajcarski i tak dalej. Pełna lista kodów znajduje się tutaj. Kurs EUR/USD 1,5000 oznacza, że 1 EUR jest warte 1,5 USD.

Sometimes, EUR/USD is referred to as a currency pair. The rate can be inverted. So a EUR/USD rate of 1.5000 is the same as a USD/EUR rate of 0.6666. In other words, USD 1 is worth EUR 0.6666. The market convention is that most currencies tend to be quoted against the dollar, but there are notable exceptions, such as with the EUR/USD already mentioned, GBP/USD (UK Pound Sterling). This is not as confusing as it may sound.

SYMBOLE WALUT OBCYCH

Waluty, tak samo jak giełdy, posiadają własne symbole, które odróżniają je od innych walut. Ze względu na fakt, że waluty oferowane są w formie ich wartości w porównaniu do innej waluty, para walut zawiera „nazwę” dwóch walut, oddzielonych ukośnikiem („/”). „Nazwa” to trzyliterowy skrótowiec. Pierwsze dwie litery są, w większości przypadków, zarezerwowane do identyfikacji kraju. Ostatnia litera to pierwsza litera jednostki waluty danego kraju.

Na przykład:
USD = United States Dollar (amerykański dolar)
GBP = Great Britain Pound (brytyjski funt)
JPY = Japanese Yen (japoński jen)
CAD = Canadian Dollar (kanadyjski dolar)
CHF = Confederatio Helvetica (łacińska wersja nazwy Konfederacji Szwajcarskiej) Frank
NZD = New Zealand Dollar (nowozelandzki dolar)
AUD = Australian Dollar (australijski dolar)
NOK = Norwegian Krona (norweska korona)
SEK = Swedish Krona (szwedzka korona)
Ponieważ europejskie euro nie jest związane z żadnym konkretnym krajem, określa się je po prostu skrótowcem EUR. Łącząc jedną walutę (EUR) z inną (USD), otrzymuje się parę walut: EUR/USD.

WALUTA PODSTAWOWA I KWOTOWANA

Jedna waluta w parze walut jest zawsze dominująca. Nazywamy ją walutą podstawową. Walutę podstawową identyfikujemy jako pierwszą w parze walut. To również waluta, której cena pozostaje stała przy określaniu ceny pary walut.

Euro jest dominującą walutą podstawową w parze z każdą inną globalną walutą. W wyniku tego pary walutowe z EUR będą określane jako EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD itp. Wszystkie posiadają skrótowiec EUR jako pierwszy w kolejności.

Funt brytyjski jest kolejny w hierarchii dominacji nazw walut. Główne pary walutowe z GBP będą wobec tego wyglądały następująco: GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD itd. Oprócz pary EUR/GBP, GBP będzie pojawiał się jako pierwsza waluta w parze walutowej.

Kolejną najbardziej dominującą walutą jest USD. Konwencja normalnych par walutowych dla głównych walut wyglądałaby: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF. Ze względu na to, że EUR i GBP są bardziej dominujące w sensie walut podstawowych, w parze z dolarem pojawiają się następujące skrótowce: EUR/USD i GBP/USD. Znajomość waluty podstawowej jest ważna, ponieważ determinuje (fikcyjną lub realną) wartość wymienianych walut w momencie zawierania transakcji zakupu walut obcych. Waluta kwotowana to druga waluta w parze walutowej.

UCZESTNICY RYNKU FX

Istnieje wiele różnych rodzajów uczestników na rynku FX, którzy często chcą osiągnąć zupełnie inne wyniki zawieranych transakcji. Dlatego mimo że giełda FX jest często opisywana jako gra o sumie zerowej — teoretycznie suma tego, co zyskał jeden inwestor równa się temu, co stracił inny — istnieje wiele okazji do zarobku. Rynek FX można wyobrazić sobie jako ciastko, którego spróbować może każdy.

Dawniej to banki były głównymi uczestnikami w rynku FX. Nadal pozostają największymi graczami pod względem udziału w rynku, ale dzięki swojej przejrzystości rynek FX stał się bardziej demokratyczny. Teraz tak naprawdę każdy ma dostęp do tych samych cen o bardzo niskiej marży, które są oferowane na rynku międzybankowym. Dlatego mimo że banki pozostają największymi graczami na rynku FX, w ciągu ostatniej dekady pojawiła się nowa grupa graczy, takich jak fundusze hedgingowe i doradcy handlujący towarem.

Banki Centralne także odgrywają ważną rolę na rynku FX, trading również budzi naturalne zainteresowanie międzynarodowych korporacji ze względu na ponoszone przez nich ryzyko FX.

Handel detaliczny FX szybko się rozwinął w ciągu ostatniej dekady i mimo że ciężko jest znaleźć precyzyjne dane, uważa się, że ten sektor odpowiada 20% rynku FX.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie