TYPY ÚČTŮ

TYPY ÚČTŮ

Krok 01
Doplňte vaše údaje
Krok 02
Převeďte prostředky na svůj účet
Krok 03
Nahrajte vaše ID
Krok 04
Začněte obchodovat!
Otevřít účet

Doklady požadované pro účet

 1. Pas nebo státem vydaný doklad totožnosti (kopie předení i zadní strany)
 2. Doklad o místě bydliště (faktury ne starší 3 měsíců, např. faktura za telefon, bankovní výpisy nebo faktury za veřejné služby).
 1. Pas nebo státem vydaný doklad totožnosti (kopie předení i zadní strany)
 2. Doklad o místě bydliště (faktury ne starší 3 měsíců, např. faktura za telefon, bankovní výpisy nebo faktury za veřejné služby).
 3. Druhý pas nebo státem vydaný doklad totožnosti (kopie předení i zadní strany).
 4. Druhý doklad o místě bydliště (faktury ne starší 3 měsíců, např. faktura za telefon, bankovní výpisy nebo faktury za veřejné služby).
 1. Osvědčení o registraci (kopie)
 2. Doklad o sídle firmy (faktury ne starší 3 měsíců, např. faktura za telefon, bankovní výpisy nebo faktury za veřejné služby)
 3. Seznam členů správní rady a podílníků s podílem vyšším než 10 %.
 4. Ověřený pas nebo ověřený státem vydaný doklad totožnosti a doklad o místě bydliště pro každého člena představenstva a podílníka podle odstavce 3.
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. V případě svěřenského fondu laskavě nahrajte také ověřenou kopii svěřenské listiny.
O nás
Platformy
Typy účtů
Tržní nástroje
Vzdělávací centrum
Partneři a spolupracovníci