ศูนย์การศึกษา

คำศัพท์ฟอเร็กซ์ของคุณ

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW

A

ใบแจ้งยอดบัญชี (Account Statement)

รายการบัญชี USG จะแสดงรายการฝากเงินและการถอนเงินของลูกค้าในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ระบุ

หน้าต่างสถานะบัญชี (Account Status Window)

หน้าต่างสถานะบัญชี แสดงการตรวจสอบหลักประกันของ USG ซึ่งหมายถึงยอดคงเหลือในบัญชีและกำไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของสถานะที่เปิดไว้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเป็นตัวเลขและกราฟิกของระดับหลักประกัน USG สำหรับลูกค้า ตามการเปิดสถานะที่มีในปัจจุบัน

มูลค่าบัญชี (Account Value)

มูลค่าปัจจุบันของบัญชีของลูกค้า ตามปริมาณเงินฝากและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลจากกำไรและขาดทุนจากสถานะที่มีอยู่และปิดไปแล้ว มูลค่านี้ยังรวมถึงเงินเพิ่มและเงินที่หักจากโรลโอเวอร์รายวัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าใช้จ่ายธนาคารที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้ามี

อุปสงค์รวม (Aggregate Demand)

ความต้องการสินค้าและบริการรวมในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วยความต้องการของภาครัฐและเอกชนสำหรับสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงรวม (Aggregate Risk)

ขนาดของลูกค้ารายเดียวที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับตลาด

อุปทานรวม (Aggregate Supply)

อุปทานรวมของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจจากในประเทศ (รวมทั้งการนำเข้าสินค้า) ที่พร้อมตอบสนองความต้องการรวมในระบบ

ข้อตกลง (Agreement)

ข้อตกลงลูกค้า USG ลูกค้าทุกรายต้องอ่านและลงนามในข้อตกลงของลูกค้า USG ก่อนที่จะเปิดบัญชีกับ USG

แอปพลิเคชั่น (Application)

ซอฟต์แวร์โปรแกรม USG

การแข็งค่า (Appreciation)

อธิบายถึงการเพิ่มค่า หรือการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินในการตอบสนองต่อปฏิกิริยาของตลาด

อาร์บิทราจ (Arbitrage)

การซื้อและขายตราสารทางการเงินเดียวกันหรือเทียบเท่ากันในต่างตลาดกันพร้อมกัน เพื่อทำกำไรจากราคาและสกุลเงินที่แตกต่างกัน

การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation)

การแบ่งเงินลงทุนระหว่างทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อการกระจายความเสี่ยงหรือเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

ราคาเสนอขาย (Ask)

ราคาที่สกุลเงินหรือตราสารมีการเสนอขายโดย USG หรือคู่สัญญาอื่น

คำสั่งเฉพาะที่ส่งไปยังดีลเลอร์เพื่อซื้อหรือขายในอัตราที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ คำนี้มีความหมายเหมือนกับคำว่า 'ที่ราคาตลาด (at the market)' หรือบอกเป็นนัยโดยลูกค้าที่ออก 'คำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาด'

คำสั่งเพื่อซื้อขายในราคาที่เฉพาะเจาะจง/หรือดีกว่า

ดีลเลอร์ผู้มีอำนาจ (Authorised Dealer)

บุคคลที่สามซึ่งลูกค้าให้สิทธิ์ในการเทรด หรือการควบคุมบัญชีของลูกค้า USG มิได้รับรอง หรือเห็นชอบวิธีการดำเนินงานของตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ทั้งแบบเป็นนัยหรือชัดแจ้ง USG จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

อำนาจการเทรดที่มี (Available Trading Power)

ตามมูลค่าบัญชีของลูกค้าและสถานะปัจจุบัน จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน ที่แสดงในสกุลเงินที่ระบุ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ได้ ในทางคณิตศาสตร์ อำนาจการเทรดที่มี = (มูลค่าบัญชี * อัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด) ปริมาณสถานะที่เปิด

[ TOP ]

B

แบ็คออฟฟิซ (Back Office)

อินเตอร์เฟซการสนับสนุนลูกค้าของ USG ในการตั้งค่าบัญชี การโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีของลูกค้า เรื่องเกี่ยวกับการกระทบยอดการซื้อขาย การสอบถามข้อมูลจากลูกค้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินโดยตรง

ดุลการชำระเงิน (Balance of Payments)

ข้อมูลรายการธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในช่วงระยะเวลาที่กำหนด สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศต่าง ๆ มีทั้งในส่วนที่เกินหรือขาดดุลการชำระเงิน การขาดดุลเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ข้อจำกัดในการโอนเงินทุน และ/หรือลดลงในค่าของสกุลเงิน

ดุลการค้า (Balance of Trade หรือ Trade Balance)

ความหมายทั่วไป คือมูลค่าการส่งออกลบการนำเข้าสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง การขาดดุลทางการค้าหมายถึงการที่ประเทศมีธุรกรรมนำเข้ามากกว่าส่งออก การเกินดุลทางการค้า หมายถึงการที่ประเทศมีธุรกรรมส่งออกมากกว่านำเข้า หากประเทศอยู่ในภาวะขาดดุลการค้าเป็นเวลานานเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่ค้า อาจทำให้ค่าเงินลดลงหรืออ่อนลง ทำให้ต้นทุนในการนำเข้ามีราคาสูงขึ้น และการส่งออกมีราคาถูกลงสำหรับคู่ค้า

วงเงินสินเชื่อธนาคาร (Bank Line)

วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับจากธนาคาร เรียกว่า 'วงเงิน'

วันทำการธนาคาร หรือวันทำงาน (Banking Day หรือ Working Day)

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจในศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ สำหรับสกุลเงินที่เปิดสถานะไว้

ธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ BOJ

ธนาคารกลางของญี่ปุ่น

สกุลเงินหลัก (Base Currency)

สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน ในคู่สกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินหลักคือ EUR เมื่อทำสัญญากับ USG สกุลเงินหลักมีค่าคงที่ที่มูลค่าล็อตในสัญญา ตัวอย่างเช่น ถ้าล็อตคือ 100,000 ลูกค้าที่ทำธุรกรรมการซื้อ EUR/USD 1 ล็อต ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.9600 จะเป็นสัญญาแลกเปลี่ยน 100,000 EUR เพื่อให้ได้ 96,000 USD

อัตราฐาน (Base Rate)

คำที่ใช้ส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรสำหรับอัตราที่ใช้โดยธนาคารเพื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้กู้ ผู้กู้ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นที่จะจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเหนืออัตราฐาน ในขณะที่ลูกหนี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าจะจ่ายในอัตราที่สูงกว่ามาก

เบซิสพอยต์ (Basis Point)

หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างระหว่าง 3.75% กับ 3.76%

ตลาดหมี (Bear Market)

เมื่อราคาที่ลงทุนลดลงเป็นระยะเวลานาน พร้อมมีข่าวเชิงลบปกคลุมตลาดตลอดเวลา

หมีขย้ำ (Bear Squeeze)

การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดที่กดดันนักลงทุนที่มองโลกในแง่ร้ายที่พยายามที่จะทำกำไรจากราคาที่ลดลง ให้ต้องซื้อกลับในราคาที่สูงกว่าที่ขายไป

หมี

นักลงทุนที่เชื่อว่าราคาของสินค้าสำหรับลงทุนกำลังจะตก

ตามความพยายามที่ดีที่สุด (Best-efforts Basis)

การดำเนินการของคำสั่งซื้อขายในราคาถัดไปที่มี โดยคำนึงถึงปริมาณที่มีให้ซื้อหรือขายในราคานั้นและจำนวนและปริมาณการสั่งซื้อที่มาก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า

ราคาเสนอซื้อ (Bid)

ราคาที่ USG (หรืออีกฝ่าย) เสนอซื้อคู่สกุลเงินจากลูกค้า

บิ๊กฟิกเกอร์ (Big Figure)

โดยปกติหมายถึงตัวเลข 3 หลักแรกของการเสนอราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่ 0.9630 จะนับว่า '0' เป็นหลักแรก ดังนั้นราคา 0.9630 จะมี “บิ๊กฟิกเกอร์” คือ 0.96

ทะลุหรือการหลุด (Break หรือ Break Out)

คำที่ใช้อธิบายราคาตราสารที่ลดลงอย่างรวดเร็วจากกรอบรวม

นายหน้า

ตัวแทนที่ดำเนินการสั่งซื้อขายสกุลเงินและตราสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเพื่อให้ได้คอมมิชชั่นหรือสเปรด

ค่านายหน้า (Brokerage)

ค่าคอมมิชชั่นที่โบรกเกอร์คิดเงิน

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ช่วงราคาขึ้นที่ยาวนานของสินค้าสำหรับลงทุน

กระทิง

นักลงทุนที่เชื่อว่าราคาของสินค้าสำหรับลงทุนกำลังจะขึ้น

บุนเดสแบงค์ (Bundesbank)

ธนาคารกลางของเยอรมนี

วันทำการ

ดู วันทำงาน

คำสั่งจำกัดการซื้อ (Buy Limit)

ระบุราคาสูงสุดซึ่งสามารถดำเนินการซื้อสกุลเงินหลักในคู่สกุลเงิน ราคาจำกัดในคำสั่ง buy limit ควรต่ำกว่าราคาเสนอขายปัจจุบันที่มีการตกลงกัน

คำสั่งหยุดซื้อ (Buy Stop)

คำสั่งหยุดซื้อ (Buy stop) เป็นคำสั่งหยุดที่ถูกส่งไปเหนือราคาเสนอขายปัจจุบัน และจะไม่ดำเนินการจนกระทั่งราคาเสนอขายในตลาดไปถึง หรืออยู่สูงกว่าราคาหยุด จึงจะทำงาน คำสั่งหยุดซื้อ (buy stop) เมื่อเริ่มทำงาน จะกลายเป็นคำสั่งตลาดเพื่อซื้อที่ราคาตลาดปัจจุบัน

[ TOP ]

C

เคเบิล (Cable)

คำที่ใช้ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ/ปอนด์อังกฤษ

ค่าถือ (Carry)

ต้นทุนดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ทางการเงินหรือตราสารการเงินอื่น ๆ ที่ถือ

การส่งมอบเงิน

ชำระราคาในวันเดียวกัน

เงินสด

โดยปกติ หมายถึงรายการแลกเปลี่ยนที่มีสัญญาว่าจะชำระราคาในวันเดียวกับที่ทำการตกลงซื้อขาย

เงินสดที่ฝากไว้

เงินสดที่ฝากไว้เท่ากับจำนวนเงินที่ฝากในบัญชี บวกหรือลบกำไร/ขาดทุนที่ปิดสถานะไปแล้วและเดบิตหรือเครดิตอื่น เช่น โรลโอเวอร์ และคอมมิชชั่น (ถ้ามี)

ธนาคารกลาง

ธนาคารซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมนโยบายการเงินของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ Federal Reserve เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา European Central Bank เป็นธนาคารกลางสำหรับยุโรป Bank of England เป็นธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร และ Bank of Japan เป็นธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่น

การแทรกแซงของธนาคารกลาง

การกระทำซึ่งธนาคารกลางแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งเข้ามาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานโดยการซื้อ (หรือขาย) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรง

CFTC (Commodity Futures Trading Commission)

คือคณะกรรมการการเทรดฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐ สำหรับฟิวเจอร์สที่เทรดกันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งฟิวเจอร์สในตลาดการเงินด้วย

นักวิเคราะห์กราฟ (Chartist)

บุคคลที่ศึกษากราฟของข้อมูลในอดีตเพื่อพยายามค้นหาแนวโน้มที่จะช่วยพยากรณ์ทิศทางและขนาดของสินค้าลงทุนโดยเฉพาะ

ลูกค้า

เจ้าของบัญชี USG ลูกค้าสามารถเป็นบุคคลธรมดา ผู้จัดการการเงิน นิติบุคคล บัญชีทรัสต์ เจ้าของร่วม หรือนิติบุคคลตามกฎหมายใดก็ได้ที่มีผลประโยชน์ในมูลค่าของบัญชี

ปิดสถานะ (Closed Position)

การทำรายการในทิศทางตรงข้ามตามจำนวนของสถานะที่มีอยู่ และส่งผลให้เกิดการรับรู้กำไรหรือขาดทุน

CME (Chicago Mercantile Exchange)

คือตลาดแลกเปลี่ยน Chicago Mercantile Exchange

ค่าคอมมิชชั่น

ค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์คิดจากลูกค้าเป็นค่าทำรายการซื้อขาย

การยืนยัน

การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร ซึ่งแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรายการธุรกรรม

ดัชนีราคาผู้บริโภค

การวัดการเปลี่ยนแปลงราคารายเดือนของตะกร้าที่กำหนดของสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหาร เสื้อผ้า และการขนส่ง แต่ละประเทศมีระเบียบในการเช่าและจำนองแตกต่างกัน

สัญญา

ข้อตกลงนอกตลาด (OTC) ที่ทำกับ USG ในการซื้อหรือขายสกุลเงินหนึ่งในปริมาณที่ระบุ เพื่อแลกกับอีกสกุลเงินหนึ่งในปริมาณที่ระบุ เพื่อชำระราคาในวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย (โดยปกติก็คือวันที่สป็อต) จำนวนเงินของสัญญาถูกกำหนดโดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายทำสัญญาต่อกัน

อัตราการแปลง (Conversion Rate)

อัตราสำหรับคู่สกุลเงินหนึ่งซึ่งถูกใช้เพื่อแปลง (หรือสวีป) กำไร/ขาดทุนที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปเป็นดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดวันในการเทรด

เจ้าของร่วม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมในบัญชี USG เจ้าของร่วมจำเป็นต้องอ่าน กรอกข้อมูล และลงนามในแบบฟอร์มการสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ เอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของ USG และแบบฟอร์ม W-8/W-9

ธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank)

ธนาคารตัวแทนต่างประเทศซึ่งให้บริการต่าง ๆ เป็นปกติสำหรับธนาคารที่ไม่มีสาขาในศูนย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงิน

สกุลเงินเทียบ (Counter-currency)

สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน ในคู่สกุลเงิน EUR/USD สกุลเงินเทียบก็คือ USD

คู่สัญญา (Counter-party)

นิติบุคคลหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่กำลังทำรายการแลกเปลี่ยนกัน

ความเสี่ยงของประเทศ

ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการทำธุรกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ค่านี้ทำให้ต้องตรวจสอบปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น

ปิดสถานะ (Cover)

การทำรายการที่ปิดสถานะ

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้ หรือพูดให้ชัดเจนขึ้น คือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่มีสกุลเงินที่สัญญาว่าจะส่งมอบให้

สัญญาข้ามสกุลเงิน (Cross-currency Contract)

สัญญาเพื่อซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศอีกสกุลหนึ่ง สกุลเงินที่แลกเปลี่ยนกันไม่ได้เป็นดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงิน

สกุลเงินต่างประเทศ หรือดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงิน

สกุลเงิน 2 สกุลในรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ EUR/USD เป็นตัวอย่างของคู่สกุลเงิน

แบบฟอร์มการเปิดบัญชีของลูกค้า

แบบฟอร์มใบสมัครของ USG ซึ่งลูกค้าทุกคนต้องกรอกข้อมูล และส่งมาให้ USG ยอมรับก่อนที่จะสามารถทำรายการซื้อขายได้

[ TOP ]

D

จุดตัดประจำวัน (หรือเวลาปิดของวันทำงาน)

จุดเวลาซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดวันทำงาน วันที่เทรดของสัญญาใด ๆ ที่ป้อนเข้าไปหลังจากจุดตัดประจำวัน จะถูกพิจารณาว่าเป็นรายการของวันทำงานถัดไป จุดตัดประจำวันจะเกิดขึ้น ณ เวลาที่เลือกในวันทำงานใด ๆ โดย USG แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ USG

คำสั่งรายวัน (Day Order)

คำสั่งที่ถ้าไม่มีการดำเนินการในวันที่ระบุ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

นักเก็งกำไรที่เปิดสถานะในสินค้าที่ลงทุน และจะปิดสถานะให้เรียบร้อยก่อนที่จะปิดตลาดในวันทำการเดียวกัน

ดีลบล็อตเตอร์ (Deal Blotter)

รายการของการซื้อขายทั้งหมดที่ถูกดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติคือวันที่เทรด

วันที่ซื้อขาย (Deal Date)

วันที่ซึ่งมีการตกลงทำรายการกัน

ดีลทิกเก็ต (Deal Ticket)

วิธีหลักของการบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับรายการซื้อขาย

ดีลเลอร์ (Dealer)

บุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นพรินซิเพิล (principal) แทนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อ และ/หรือขายเงินตราต่างประเทศ ดีลเลอร์เทรดสำหรับบัญชีของตัวเองและด้วยความเสี่ยงของตัวเอง

ดีลลิ่งเดสก์ (Dealing Desk)

พูดโดยทั่วไป คือกลุ่มของดีลเลอร์ที่ทำงานให้กับ USG ซึ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องราคา และดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

การผิดสัญญา (Default)

พูดโดยทั่วไป คือการไม่ทำตามสัญญา

การเสื่อมค่า (Depreciation)

การตกหรือการที่มูลค่าของเงินลดลงเนื่องจากตลาดบังคับ

ความลึกของตลาด (Depth of Market)

การวัดปริมาณที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำรายการสำหรับคู่สกุลเงินเฉพาะ ณ จุดเวลาเฉพาะ

รายละเอียด (Details)

ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อทำรายการให้สมบูรณ์ เช่น ชื่อ อัตรา และวันที่

การลดค่าเงิน (Devaluation)

การปรับลดลงของสกุลเงินโดยเจตนาเมื่อเทียบกับสกุลอื่น ซึ่งโดยปกติจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดยประเทศ

รายรับคงเหลือสุทธิ (Discretionary Income)

รายได้สุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

DM, Dmark

มาร์กเยอรมัน

อัตราในประเทศ (Domestic Rates)

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้สำหรับเงินฝากในประเทศต้นกำเนิด

ดาวน์ติ๊ก (Down Tick)

การขายหลักทรัพย์ (โดยปกติจะเป็นหุ้น) ที่ราคาต่ำกว่าราคาก่อนหน้า

[ TOP ]

E

มาตรการผ่อนคลาย (Easing)

การลดของอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศโดยธนาคารกลาง

ECU (European Currency Unit)

หน่วยเงินยุโรป

ตลาดด้านใดก็ได้ (Either-way Market)

ใช้ในตลาดฝากเงินระหว่างธนาคารยูโร ซึ่งทั้งอัตราเสนอซื้อและอัตราเสนอขายสำหรับช่วงเวลานั้นเท่ากัน

บัญชีของคู่สัญญา (Escrow Account)

เงินที่ฝากกับ USG ถูกฝากในบัญชีของคู่สัญญาที่มีการประกันกับ FDIC ที่ HSBC Bank USA, NA

ยูโร

สกุลเงินแลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรป

อัตรายูโร (Euro Rates)

อัตราดอกเบี้ยที่อ้างสำหรับสกุลเงินยูโรในช่วงเวลาเฉพาะ

สกุลเงินยูโร (Euro-currency)

สกุลเงินที่ฝากนอกประเทศต้นกำเนิด

ยูโรดอลลาร์ (Eurodollars)

เงินดอลลาร์สหรัฐที่ฝากในธนาคาร (สหรัฐฯ หรือไม่ใช่ของสหรัฐฯ) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป (European Union)

กลุ่มที่เดิมรู้จักกันในชื่อว่าประชาคมยุโรป

หน้าต่างการแจ้งเตือนเหตุการณ์

หน้าต่าง USG ที่สรุปรายการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้าตลอดวันทำงาน

หลักประกันส่วนเกิน (Excess Margin Deposits)

เงินที่ฝากกับ USG ที่ไม่ได้ใช้เป็นเงินประกันสำหรับสถานะที่เปิดอยู่

ตลาดแลกเปลี่ยน (Exchange)

ตำแหน่งทางกายภาพที่มีการซื้อขายตราสาร และมักจะได้รับการกำกับดูแล ตัวอย่าง: ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)

ระบบควบคุมการแลกเปลี่ยน (Exchange Control)

ระบบที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสกุลเงินระหว่างประเทศ เครื่องมือประกอบด้วยใบอนุญาตของหลายสกุลเงิน โควต้า การประมูล ขีดจำกัด เกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

สกุลเงินของเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Exotic)

สกุลเงินที่มีการซื้อขายที่เป็นที่แพร่หลายน้อยกว่า

[ TOP ]

F

ตลาดเร็ว (Fast Market)

การเคลื่อนไหวของราคาหรืออัตราในตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุจากความไม่สมดุลของเงื่อนไขอุปทานและอุปสงค์จากผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าอาจมองไม่เห็นอัตราหรือราคาอย่างละเอียดจนกระทั่งตลาดกลับมาเป็นระเบียบอีกครั้ง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ (Fed Fund Rate)

อัตราระยะสั้น (ข้ามคืน) ที่ธนาคารกลางสหรัฐตรึงไว้เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสะดวกขึ้น

ดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund)

เงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash balance) ที่เก็บไว้โดยธนาคารกับธนาคารกลางสหรัฐในประเทศ

เฟด (Fed)

ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Open Market Committee)

หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า FOMC คณะบุคคลที่ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา FOMC มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราคิดลด (Discount Rate) อัตราทั้งสองอย่างมีอิทธิพลในการควบคุมระดับการเติบโตของปริมาณเงิน และระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการธนาคารกลาง (Federal Reserve Board)

คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นวาระ 14 ปี หนึ่งในนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานเป็นเวลา 4 ปี

ระบบธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Federal Reserve System)

ระบบธนาคารกลางของสหรัฐฯ ประกอบด้วยธนาคารกลาง 12 แห่งที่ควบคุม 12 เขตภายใต้คณะกรรมการธนาคารกลาง สมาชิกภาพของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นข้อบังคับสำหรับธนาคารที่ได้รับเอกสิทธิ์จากกรมบัญชีกลางและเป็นทางเลือกสำหรับธนาคารที่ได้รับเอกสิทธิ์ของรัฐ

คำสั่งตามจำนวน (Fill หรือ Filled)

ข้อตกลงที่ถูกดำเนินการในนามของบัญชีลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า หลังจากที่ได้ครบจำนวนแล้ว คำสั่งไม่สามารถถูกยกเลิก แก้ไข หรือเพิกถอนโดยลูกค้าได้

การเสนอราคาซื้อขายที่แน่นอน (Firm Quotation)

ราคาที่กล่าวด้วยวาจาเพื่อขออัตราที่แน่นอน ซึ่งฝ่ายที่เสนอราคายินดีที่จะดำเนินรายการในปริมาณที่สมเหตุสมผลสำหรับการซื้อขายทันที

นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

การใช้การเก็บภาษีเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายการเงินมาใช้

วันที่แน่นอน (Fixed Dates)

วันที่ปฏิทินรายเดือนที่เหมือนกับสป็อต มีข้อยกเว้น 2 ประการ สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียด ดู วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate)

อัตราอย่างเป็นทางการที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการเงิน บ่อยครั้ง อัตราแลกเปลี่ยนคงที่อนุญาตให้มีการแกว่งตัวไปมาเล็กน้อยภายในกรอบ

ราคาอ้างอิง (Fixing)

วิธีในการหาอัตรา โดยปกติทำโดยการหาอัตราที่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งหรือสองครั้งต่อวัน ณ เวลาที่กำหนด ใช้โดยบางสกุลเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกำหนดอัตราสำหรับนักท่องเที่ยว

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (Floating Exchange Rate)

อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งค่าถูกกำหนดโดยแรงต่าง ๆ ของตลาด แม้ว่าจะเป็นค่าเงินที่ลอยตัว ก็สามารถถูกแทรกแซงโดยหน่วยงานทางการเงินได้ เมื่อกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อย ๆ การลอยตัวจะเรียกว่าระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ หรือ 'dirty float'

FOMC (Federal Open Market Committee)

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งก็คือคณะกรรมการที่กำหนดเป้าหมายปริมาณเงินในสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกดำเนินการผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ฯลฯ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

โดยทั่วไป คำว่า 'การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)' หมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกตลาด นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการเทรดสกุลเงินที่ตลาดแลกเปลี่ยน เช่น IMM ที่ Chicago Mercantile Exchange ด้วย

USG ไม่ได้ทำการส่งมอบสกุลเงินต่างประเทศเข้าไปในบัญชีธนาคารต่างประเทศ

Forex

ฟอเร็กซ์เป็นคำที่พูดสั้น ๆ ที่เป็นที่นิยมสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโดยทั่วไปหมายถึงการเทรดสกุลเงินต่างประเทศนอกตลาด

การซื้อขายล่วงหน้า (Forward Deal)

การซื้อขายในวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายหลังจากวันที่สป็อต

ล่วงหน้า/ล่วงหน้า (Forward/Forward)

การซื้อขายล่วงหน้า/ล่วงหน้าเป็นการซื้อขายซึ่งขาทั้งสองของการซื้อขายมีวันที่คิดมูลค่าหลังจากวันที่คิดมูลค่าสป็อต

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate)

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีการเสนอซื้อขายในรูปแบบของจุดล่วงหน้า ซึ่งคือความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสป็อต เพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง จุดล่วงหน้าจะถูกบวกหรือลบออกจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่จะลบหรือบวกจุดเข้าไป ถูกกำหนดโดยค่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับทั้งสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรมนั้น สกุลเงินฐานที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า จะมีส่วนลดล่วงหน้า (discount) ไปยังอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าของสกุลเงินที่มีการเสนอซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ดังนั้น จุดล่วงหน้าจะถูกลบจากอัตราแลกเปลี่ยนสป็อต เช่นเดียวกัน สกุลเงินฐานที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าจะมีค่าประกันความเสี่ยง (premium) และจุดล่วงหน้าจะถูกเพิ่มเข้าไปยังอัตราแลกเปลี่ยนสป็อตเพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

ระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (Front Office)

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยดีลเลอร์ ซึ่งโดยปกติคือกิจกรรมการเทรดต่าง ๆ

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals)

ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับค่าสัมพัทธ์ของสกุลเงิน ค่าเหล่านี้ประกอบด้วย อัตราเงินเฟ้อ การเติบโต ดุลการค้า การขาดดุลงบประมาณ และอัตราดอกเบี้ย

FX

FX เป็นคำย่อที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) โดยทั่วไป การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกตลาด

[ TOP ]

G

G7

ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิตาลี

G10

กลุ่มประเทศ G7 บวกประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยของ IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) บางครั้ง สวิตเซอร์แลนด์ก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตามสภาวะ

เปิดสถานะลอง (Long)

ลักษณะของการซื้อคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าซื้อ EUR/USD นั่นคือเขา 'เปิดสถานะลอง' เงินยูโร

เปิดสถานะชอร์ต (Short)

ลักษณะของการขายคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าขาย EUR/USD นั่นคือเขา 'เปิดสถานะชอร์ต' เงินยูโร

มีผลใช้จนกว่าจะยกเลิก (Good Til Cancelled) (คำสั่ง GTC)

คำสั่งเฉพาะที่ส่งไปยังโบรกเกอร์ ซึ่งไม่เหมือนกับการดำเนินการทั่วไป ที่ไม่หมดอายุเมื่อสิ้นสุดวันเทรด แม้ว่าโดยปกติจะสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนเทรด

GTC

ดู มีผลใช้จนกว่าจะยกเลิก (Good Til Cancelled)

[ TOP ]

H

ผู้ซื้อคู่สกุลเงิน

[ TOP ]

I

ราคาเสนอซื้อเสนอขายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (Indicative quote)

ราคาของผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งไม่ 'แน่นอน' หรือไม่ใช่ 'ราคาเสนอซื้อเสนอขายที่แน่นอน'

ตลาดระหว่างธนาคาร (Inter-bank Market)

ตลาดระหว่างธนาคารเป็นตลาดซื้อขายกันเองโดยตรงของดีลเลอร์ซึ่งทำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

การแทรกแซง (Intervention)

การทำการซื้อหรือขายโดยธนาคารกลางเพื่อพยายามส่งผลกระทบต่อค่าของสกุลเงินของตน การแทรกแซงร่วมกันหมายถึงการกระทำที่ธนาคารหลายแห่งทำเพื่อส่งอิทธิพลต่อค่าของอัตราแลกเปลี่ยน

สถานะระหว่างวัน (Intra-day position)

สถานะเปิดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของ USG ภายในวัน โดยปกติจะเสร็จสมบูรณ์โดยการปิดสถานะ

โบรกเกอร์แนะนำ (Introducing Broker)

บุคคลหรือนิติบุคคลที่แนะนำลูกค้าให้กับ USG ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมต่อรายการ โบรกเกอร์แนะนำ (IB) ได้รับการป้องกันไม่ให้รับเงินมาร์จินจากลูกค้าของพวกเขา

[ TOP ]

K

ศัพท์แสลงสำหรับดอลลาร์นิวซีแลนด์

[ TOP ]

L

ด้านซ้ายมือ (Left-hand Side)

การดำเนินการที่ด้านซ้ายมือของราคาเสนอซื้อเสนอขายสองทาง เช่น การขายสกุลเงินที่ราคาเสนอซื้อ

เลเวอเรจ

การควบคุมสถานะของสัญญาที่มีขนาดใหญ๋ ด้วยการใช้เงินทุนปริมาณเล็กน้อย

คำสั่งจำกัด (Limit Order)

คำสั่งจำกัดเป็นคำสั่งของลูกค้าที่จะซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่ราคาที่ผู้ใช้กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง คำสั่งจำกัดไม่รับประกันว่าจะดำเนินการสำเร็จ แต่รับประกันเฉพาะว่า ถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้น จะถูกกระทำที่ราคาจำกัดที่กำหนดไว้ โปรดทราบว่าบางครั้งตลาดมีการแตะราคาจำกัดเป็นเวลาสั้น ๆ จากนั้นก็ออกห่างจากราคาจำกัดนั้นทันที โดยมีปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คำสั่งจำกัดอาจไม่ถูกดำเนินการและยังคงรอต่อไป จนกระทั่งถึงเวลาที่คำสั่งถูกดำเนินการ หรือจนกระทั่งลูกค้ายกเลิกคำสั่ง คำสั่งจำกัดเป็นการระบุว่าการดำเนินการซื้อขายควรถูกดำเนินการหลังจากที่ตลาดไปถึง หรือผ่านระดับราคาที่ตั้งไว้ ซึ่งคือราคาจำกัด เมื่อส่งคำสั่ง คำสั่งจำกัดจะถูกรออยู่ในระบบ จนกระทั่งราคาวิ่งไปถึงราคาจำกัด ทันทีที่ตลาดไปถึง หรือทะลุผ่านราคาจำกัด คำสั่งจะถูกเรียกขึ้นมาและดีลเลอร์ของ USG จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งนั้นที่ราคาจำกัด

ราคาจำกัด (Limit Price)

ราคาที่ลูกค้ากำหนดไว้เมื่อป้อนคำสั่งจำกัด

สภาพคล่อง (Liquid)

สภาพตลาดซึ่งมีปริมาณสำหรับซื้อหรือขายเหลือเฟือ

การปิดสถานะ (Liquidation)

รายการที่ทำตรงข้ามกับรายการที่เคยทำ หรือปิดสัญญาที่เปิดไว้ก่อนหน้า

ระดับการปิดสถานะทั้งหมด (Liquidation Level)

ระดับมูลค่าในบัญชีที่ทำให้เกิดการปิดสถานะของสถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่ราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดที่มี ณ ขณะนั้น การปิดสถานะทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าบัญชีไม่เพียงพอที่จะรักษาสถานะที่เปิดอยู่ในปัจจุบันได้ ลูกค้าสามารถป้องกันการปิดสถานะทั้งหมดได้โดยการฝากเงินประกันเพิ่มเติมเข้าไปยังบัญชี หรือโดยการปิดสถานะที่เปิดที่มีอยู่

สภาพคล่อง

คำที่ใช้เพื่ออธิบายปริมาณซื้อขายที่มีเพื่อซื้อหรือขาย ณ จุดเวลาที่กำหนด

สถานะลอง (Long)

คำที่ใช้เพื่ออธิบายเมื่อลูกค้าเปิดสถานะใหม่ โดยการซื้อคู่สกุลเงิน

ผลขาดทุนที่เกินเงินประกันของลูกค้า (Loss in Excess of Their Margin Deposit)

สถานการณ์ซึ่งลูกค้ามีโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่าเงินประกันที่เป็นหลักประกันเริ่มต้นเพื่อเปิดและรักษาสถานะ

[ TOP ]

M

หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin)

เงินประกันขั้นต่ำที่สุดที่นักลงทุนต้องรักษาไว้ที่ USG เพื่อรักษาสถานะที่เปิดไว้

เรียกหลักประกัน (Margin Call)

คำสั่งให้ฝากเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีมาร์จิ้น เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของเงินประกัน เนื่องจากตลาดมีความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่คาดหมาย

มาร์จิ้น

จำนวนเงินสดรวมของลูกค้าที่วางไว้เป็นหลักประกันในการเปิดสถานะรวม เงินประกันที่วางไว้เป็นฟังก์ชั่นของอัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด ยิ่งเลเวเรจสูงขึ้น เงินประกันที่วางก็จะยิ่งต่ำลง ยิ่งเลเวเรจต่ำลง ก็จำเป็นต้องวางเงินประกันสูงขึ้นเพื่อรักษาสถานะ

ในทางคณิตศาสตร์ เงินประกัน = จำนวนสถานะที่เปิด/อัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด ตัวอย่างเช่น สถานะ USD/CHF 100,000 USD ที่อัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด 50:1 จะจำเป็นต้องวางเงินประกันเท่ากับ 100,000/50 หรือ USD 2,000

หมายเหตุ: ในการคำนวณเงินประกันสำหรับคู่สกุลเงินเมื่อ USD ไม่ได้เป็นสกุลเงินฐาน (แรก) (เช่น EUR/USD, GBP/USD…) และข้ามสกุลเงิน (EUR/JPY, GBP/JPY…) จำนวนสกุลเงินเทียบจะถูกแปลงไปเป็น USD ก่อนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ตัวอย่าง: ลูกค้าซื้อ EUR/USD จำนวน 1 ล็อต เมื่อราคาอยู่ระหว่าง .9600 .9604 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยคือ .9602 ดังนั้น 100,000 EUR มีค่าเท่ากับ 96,020 USD 96,020 USD/อัตราเลเวเรจ 50 = 1,920.40 USD

การประเมินตามมูลค่าตลาด (Mark to Market)

การปรับตัวเลขประจำวันของบัญชีเพื่อสะท้อนถึงกำไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)

ผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สร้างและรักษาตลาดในตราสาร

อัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด (Maximum Trading Leverage Ratio)

เลเวอเรจแสดงในรูปอัตราส่วนมีไว้เพื่อเปิดสถานะใหม่ ตัวอย่างเช่น อัตราเลเวอเรจที่ 50:1 อนุญาตให้ลูกค้ามีความสามารถที่จะควบคุมสถานะล็อต 100,000 USD ด้วยเงินประกัน 2,000 USD (100,000 USD/50 = 2,000 USD)

อำนาจการเทรดมากที่สุด (Maximum Trading Power)

ทางคณิตศาสตร์ อำนาจการเทรดมากที่สุด = มูลค่าบัญชี * อัตราเลเวอเรจในการเทรดมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

วิธีในการปรับข้อมูลราคา/อัตราให้เรียบโดยการใช้ราคาเฉลี่ยของค่าในช่วงข้อมูล

[ TOP ]

N

ผลต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ (Net Interest Rate Differential)

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศ ตัวอย่างเช่น อัตราสป็อต/ถัดไป สำหรับยูโรคือ 3.25% และอัตราสป็อต/ถัดไปในสหรัฐคือ 1.75% ผลต่างอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ 1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%)

การชำระราคาสุทธิ (Netting)

วิธีการชำระเงินโดยที่เฉพาะความแตกต่างของสกุลเงินที่เทรดเท่านั้นที่จะถูกชำระเมื่อปิดตลาด

[ TOP ]

O

คำสั่ง OCO (One Cancels the Other Order)

คำสั่ง OCO คือคำสั่งเพื่อหยุดและจำกัดที่ตั้งพร้อมกัน โดยที่เมื่อคำสั่งหนึ่งถูกดำเนินการแล้ว อีกคำสั่งจะถูกยกเลิก ตัวอย่างเช่น OCO อาจถูกตั้งเพื่อปิดสถานะที่มีอยู่ ไม่ว่าจะใช้คำสั่งจำกัด (ทำกำไร) หรือใช้คำสั่งหยุดเพื่อป้องกัน (หยุดขาดทุน)

ราคาเสนอขาย (Offer)

ราคาซึ่งดีลเลอร์ยินดีที่จะขาย ราคาเสนอขายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ask หรือราคา ask

ตลาดเสนอขาย (Offered Market)

สถานการณ์ชั่วคราวซึ่งราคาเสนอขายเกินราคาเสนอซื้อ

โอลด์เลดี้ (Old Lady)

Old Lady of Threadneedle Street เป็นคำเรียกของ Bank of England ซึ่งเป็นธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร

บัญชี Omnibus (Omnibus Account)

บัญชีซึ่งดูแลโดยโบรกเกอร์หนึ่งแบบไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งบัญชีทั้งหมดของทุกคนจะรวมเข้าด้วยกันและดำเนินการภายใต้ชื่อบัญชีนั้น แทนที่จะมีการกำหนดแยกกัน

เปิดสถานะ (Open Position)

ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินในสกุลเงินหนึ่ง ซึ่งอาจถูกวัดตามสกุลเงินหรือตามสถานะของสกุลเงินทั้งหมดเมื่อคำนวณในสกุลเงินฐาน

หน้าต่างเปิดสถานะ (Open Position Window)

หน้าต่าง USG ที่แสดงสถานะของลูกค้าในปัจจุบันที่เปิดอยู่

คำสั่ง (Order)

คำสั่งของลูกค้าที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มการเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตของ USG ทางวาจา หรือผ่านแอปพลิเคชั่นแชตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DirectDealer เพื่อเข้าไปทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับ USG โดยการซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่ระบุทันที หรือเมื่อราคาตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีหลักประกันนอกตลาด (OTC)

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกตลาด (OTC) ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในตลาด เช่น USG และลูกค้าของบริษัท เข้าไปทำการเจรจาต่อรองการซื้อขายสัญญาหรือทำธุรกรรมอื่น ๆ โดยตรงกันเองเป็นการส่วนตัว โดยที่มีการฝากเงินประกันไว้เพื่อเป็นหลักประกันต่อสถานะที่ค้างอยู่

ข้ามคืน (Overnight)

การดำเนินการจากวันหนึ่งไปจนกระทั่งถึงวันทำการถัดไป

[ TOP ]

P

ปิ๊ป (Pip)

หน่วยวัดที่เล็กที่สุดของความเคลื่อนไหวสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายงานคำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders Report)

รายงานคำสั่งรอดำเนินการจะแสดงคำสั่งที่รอการสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ลูกค้าป้อนเข้ามาในวันที่ซึ่งลูกค้าระบุ ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการไปแล้วหรือไม่ คำสั่งรอดำเนินการใด ๆ ที่ถูกลูกค้ายกเลิก จะยังคงแสดงอยู่ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบรายการคำสั่งของตัวเองทั้งหมดได้

หน้าต่างคำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders Window)

หน้าต่าง USG ที่แสดงคำสั่งที่ค้างอยู่ทั้งหมดที่ยังรอการดำเนินการหรือค้างอยู่ ก่อนที่ลูกค้าจะปิด USG แอปพลิเคชั่นจะเตือนลูกค้าถึงคำสั่งที่ยังคงค้างอยู่ คำสั่งดังกล่าวจะยังคงมีผลอยู่ แม้ว่าลูกค้าจะล็อกเอาต์ออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คำสั่งเหล่านี้อาจถูกดำเนินการขณะที่ลูกค้าออฟไลน์

สถานะ (Position)

ยอดรวมสุทธิในสกุลเงินหนึ่ง สถานะสามารถเป็นได้ทั้งหักล้างกัน (flat หรือ square) ลอง (long) (มีสกุลเงินที่ซื้อมากกว่าที่ขาย) หรือชอร์ต (short) (มีสกุลเงินที่ขายมากกว่าที่ซื้อ)

พรินซิเพิล (Principal)

ดีลเลอร์ที่ซื้อหรือขายหุ้นสำหรับบัญชีของตัวเอง

การทำกำไร (Profit Taking)

การปิดสถานะเพื่อรับรู้กำไร

[ TOP ]

Q

ราคา (Quote)

ประกอบด้วยราคาเสนอซื้อและเสนอขายสำหรับคู่สกุลเงิน

แผงราคา (Quote Panel)

แผงราคาคือส่วนในหน้าต่าง USG ซึ่งแสดงราคาสำหรับค่าเงินหลักและค่าข้ามสกุลเงิน และอนุญาตให้เข้าถึงกราฟ USG

[ TOP ]

R

ระยะ (Range)

ความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของฟิวเจอร์สที่บันทึกระหว่างเซสชั่นการเทรดหนึ่ง ๆ

อัตรา (Rate)

ราคาของสกุลเงินหนึ่งในหน่วยของอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยปกติมักจะเทียบกับ USD

กำไร/ขาดทุนที่รับรู้ (Realised P/L)

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากสถานะที่ปิดแล้ว

ตลาดที่มีการควบคุม (Regulated Market)

ตลาดที่มีการควบคุม โดยปกติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ออกแนวทางและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุน

หน้าต่างรายงาน (Reports Window)

หน้าต่างรายงาน USG เป็นสถานที่ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงรายงานสถานะบัญชีต่าง ๆ มากมายที่แสดงถึงกิจกรรมของลูกค้าอย่างละเอียด มีรายงาน 5 แบบ ซึ่งทั้งหมดลูกค้าสามารถปรับแต่งตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้ รายงานต่าง ๆ คือ ประวัติการเทรด ประวัติคำสั่งที่รอดำเนินการ ประวัติบัญชี ประวัติเซสชั่น และรายงานแจ้งยอดบัญชี

จุดต้านหรือแนวต้าน (Resistance Point หรือ Level)

ราคาที่ได้รับการยอมรับโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่โดยปกติจะหยุดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ให้ขึ้นไปสูงกว่านั้น ถ้ามีการ 'ทะลุ' แนวต้าน นักวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะสรุปว่าการเคลื่อนไหวของราคาตราสารจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ด้านขวามือ (Right-hand Side)

หมายถึงราคาเสนอขาย (ask หรือ offter) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาอยู่ที่ .9630 - .9635 ด้านขวามือจะเท่ากับ .9635 ด้านขวามือเป็นด้านซึ่งลูกค้าจะซื้อ

ทุนเสี่ยง (Risk Capital)

จำนวนเงินที่ลูกค้ายินดีที่จะลงทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งในกรณีที่เสียไปจะไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความยากลำบากเกินควร

โรลโอเวอร์ (Rollover)

เมื่อสิ้นสุดวันทำงานแต่ละวัน USG จะโรลโอเวอร์หรือสว็อปสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังวันที่สป็อตถัดไปโดยอัตโนมัติ วิธีการนั้นทำโดยการปิดสถานะที่มีอยู่และเปิดสถานะใหม่ในเวลาเดียวกัน USG จะหักเงินหรือใส่เงินเข้าไปในบัญชีของลูกค้า ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินฐานและสกุลเงินเทียบและสถานะของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าถือสถานะลอง (long) คู่สกุลเงินเมื่ออัตราดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับสกุลเงินฐานสูงกว่าสกุลเงินเทียบ ลูกค้าจะได้เครดิตจำนวนเล็กน้อยสำหรับสถานะที่ถือข้ามคืน หากเป็นกรณีตรงข้าม บัญชีของลูกค้าจะถูกหักเงินเล็กน้อยสำหรับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย เหตุผลพื้นฐานก็คือ ถ้าลูกค้าเปิดสถานะลอง (long) สกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ลูกค้าก็ควรได้รับประโยชน์จากการลงทุน และได้รับผลตอบแทนข้ามคืนที่สูงกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับการที่ถูกชอร์ต (short) สกุลเงินที่มีผลตอบแทนต่ำกว่า

โรลโอเวอร์เครดิต (Rollover Credit)

เครดิต (ในรูปของสกุลเงินฐาน) ที่เพิ่มเข้าไปยังบัญชีของลูกค้าที่เปิดสถานะลอง (long) สกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงกว่าข้ามคืน

โรลโอเวอร์เดบิต (Rollover Debit)

เดบิตที่หักจากบัญชีของลูกค้าที่เปิดสถานะลอง (long) สกุลเงินที่มีผลตอบแทนต่ำกว่าข้ามคืน

การถือสถานะ (Running a Position)

การเก็บสถานะที่เปิดไว้เพื่อหวังผลจากการเก็งกำไร

[ TOP ]

S

การทำรายการวันเดียวกัน (Same-day Transaction)

รายการที่ทำการปิดสถานะเรียบร้อยในวันที่เปิดสถานะ

คำสั่งจำกัดการขาย (Sell Limit)

ระบุราคาต่ำสุดซึ่งสามารถดำเนินการขายสกุลเงินหลักในคู่สกุลเงิน ราคาจำกัดในคำสั่ง sell limit ควรสูงกว่าราคาเสนอขายปัจจุบันที่มีการตกลงกัน

คำสั่งหยุดขาย (Sell stop)

คำสั่งหยุดขาย (Sell stop) เป็นคำสั่งหยุดที่ถูกส่งไปต่ำกว่าราคาเสนอขายปัจจุบัน และจะไม่ดำเนินการจนกระทั่งราคาเสนอขายในตลาดไปถึง หรืออยู่ต่ำกว่าราคาหยุด จึงจะทำงาน คำสั่งหยุดขาย (Sell stop) เมื่อเริ่มทำงาน จะกลายเป็นคำสั่งตลาดเพื่อขายที่ราคาตลาดปัจจุบัน

วันชำระราคา (Settlement Date)

วันที่ซึ่งคำสั่งที่ถูกดำเนินการต้องมีการชำระราคาโดยการโอนตราสารหรือสกุลเงินและเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ชอร์ต (Short)

การเปิดสถานะซึ่งถูกสร้างโดยการขายสกุลเงิน ถ้าลูกค้าขาย EUR/USD จะใช้คำพูดว่าลูกค้า 'ชอร์ต (short)' คู่สกุลเงิน (ขายสกุลเงินฐาน) ถ้าลูกค้าซื้อ EUR/USD จะใช้คำพูดว่าลูกค้า 'ลอง (long)' คู่สกุลเงิน แต่ 'ชอร์ต (short)' สกุลเงิน USD รายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะเป็นการ 'ลอง (long)' สกุลเงินหนึ่ง และ 'ชอร์ต (short)' อีกสกุลเงินหนึ่ง

การปิดสถานะชอร์ต (Short Covering)

การซื้อเพื่อปิดสถานะชอร์ต (short) ของคู่สกุลเงินหนึ่ง

นักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Sophisticated Foreign Exchange Investor)

นักลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ/หรือเงินทุนเพียงพอที่จะเทรดในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าฟอเร็กซ์นั้นเป็นตลาดการลงทุนที่เหมาะสำหรับจุดประสงค์ของนักลงทุนหรือไม่

ความเสี่ยงของภาครัฐบาล (Sovereign Risk)

(1) ความเสี่ยงของการผิดสัญญาเงินกู้ภาครัฐบาล
(2) ความเสี่ยงของการจัดสรรสินทรัพย์ที่ถือในต่างประเทศ

การเก็งกำไร (Speculative)

การเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการเก็งกำไร ซึ่งไม่มีการรับประกันว่าการลงทุนในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะทำเงินได้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขซึ่งลูกค้าอาจเสียเงินหลักประกันทั้งหมดที่ฝากไว้ ซึ่งทำให้ตลาด FX มีการเก็งกำไรที่สูงมาก ผู้ซึ่งเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรเสี่ยงเฉพาะเงินทุน (ที่เรียกว่าทุนเสี่ยง) ซึ่งไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความยากลำบากเกินควรถ้าหากสูญเสียเงินจำนวนนี้ไป

สป็อตบุ๊ค (Spot Book)

หน้าต่างสป็อตบุ๊คของ USG แสดงสถานะข้ามคืนที่รอดำเนินการของลูกค้า รายการที่ถูกดำเนินการระหว่างวัน และสถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้า หน้าต่างประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการที่แสดงข้างใต้แต่ละส่วน โดยประกอบด้วยอัตราที่ตกลงซื้อขาย มูลค่าปัจจุบันของรายการ มูลค่าปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาตลาด กำไร/ขาดทุน เวลาที่รายการถูกดำเนินการ เป็นต้น

จุด

สป็อตหรือวันที่สป็อตหมายถึงวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายรายการสป็อต 2 วันทำการจากวันที่เทรดของรายการ เมื่อมีวันหยุดธนาคาร ข้ามวันสุดสัปดาห์ หรือวันอื่น ๆ เมื่อธนาคารในประเทศที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินปิด วันที่สป็อตจะถูกปรับไปข้างหน้าจนถึงวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายถัดไปเมื่อธนาคารเปิดอีกครั้ง ในกรณีของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา วันที่สป็อตคือ 1 วันทำการไปข้างหน้า นับจากวันที่เทรด

ราคา/อัตราสป็อต (Spot Price/Rate)

ราคาซึ่งคู่สกุลเงินกำลังเทรดกันอยู่ในปัจจุบันในตลาดสป็อต

มาตรฐานการชำระราคาสป็อต (Spot Settlement Basis)

กระบวนการชำระราคามาตรฐานสำหรับรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กำหนดวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย 2 วันทำการไปข้างหน้านับจากวันที่เทรด (ดู สป็อต)

สเปรด (Spread)

ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสำหรับราคาสกุลเงินต่างประเทศ

สแควร์ (Square)

เงื่อนไขซึ่งการซื้อและการขายของลูกค้าเท่ากัน และไม่มีสถานะที่เปิด

สควอกบ็อกซ์ (Squawk Box)

ลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ ส่วนมากจะใช้กับสถานที่เทรดของโบรกเกอร์

สเตอร์ลิง

ปอนด์อังกฤษ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 'เคเบิล (cable)'

คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-loss Order)

คำสั่งเฉพาะที่ลูกค้าป้อนเข้าไปเพื่อปิดสถานะ หากราคาเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับสถานะไปเป็นจำนวนปิ๊ปที่แน่นอน ส่วนใหญ่แล้ว คำสั่งหยุดจะถูกดำเนินการทันทีที่ตลาดไปถึง หรือเคลื่อนที่ผ่านระดับราคาหยุดที่ลูกค้าตั้งไว้ เมื่อส่งคำสั่ง คำสั่งหยุดจะถูกรออยู่ในระบบ จนกระทั่งราคาวิ่งไปถึงราคาหยุด คำสั่งหยุดอาจถูกใช้เพื่อปิดสถานะ (หยุดขาดทุน) เพื่อกลับสถานะ หรือเพื่อเปิดสถานะใหม่ การใช้คำสั่งนี้ส่วนใหญ่เพื่อป้องกันสถานะที่เปิดอยู่ (โดยการจำกัดผลขาดทุนหรือป้องกันกำไรที่ยังไม่รับรู้) ทันทีที่ตลาดไปถึงหรือทะลุผ่านราคาหยุด คำสั่งจะเริ่มทำงาน (ถูกเรียกขึ้นมา) และ USG จะดำเนินการตามคำสั่งที่ราคาที่มีถัดไป คำสั่งหยุดนั้นไม่เหมือนกับคำสั่งจำกัด ซึ่งไม่รับประกันว่าจะดำเนินการได้ที่ราคาหยุด สภาพตลาด รวมถึงความผันผวน และการไม่มีปริมาณซื้อขายอาจทำให้คำสั่งหยุดถูกดำเนินการที่ราคาแตกต่างจากคำสั่งที่ตั้งไว้

ระดับราคาหยุด (Stop Price Level)

ราคาที่ลูกค้าป้อนซึ่งทำให้คำสั่งหยุดขาดทุนเริ่มทำงาน

สวีป/สวีปปิ้ง (Sweep/Sweeping)

เมื่อลูกค้า USG มีกำไร/ขาดทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ กำไร/ขาดทุนต้องถูกแปลงไปเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปิดตลาดในวันทำการที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น (เรียกว่า อัตราการแปลง) กระบวนการนี้เรียกว่าสวีปปิ้ง (Sweeping) โปรดทราบว่า จนกว่ากำไร/ขาดทุนจะถูกสวีป มูลค่าบัญชีของลูกค้าอาจแกว่งตัว (ขึ้นหรือลง) เล็กน้อย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่กำไรและขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้ามีกำไรเป็นเงินเยน ถ้าค่าของเงินเยนขึ้นหลังจากที่สถานะถูกปิด แต่ก่อนที่กำไรจะถูกสวีปไปเป็นดอลลาร์ มูลค่าบัญชีก็จะเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับจำนวนเงินที่กำไร/ขาดทุนเท่านั้น ดังนั้นจึงมีผลเพียงเล็กน้อย

SWIFT

SWIFT เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเบลเยี่ยม ซึ่งให้บริการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกสำหรับการชำระราคาของรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ สังคมนี้ยังรับผิดชอบสำหรับการสร้างมาตรฐานของรหัสสกุลเงินที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยัน และการระบุสกุลเงิน (เช่น USD = ดอลลาร์สหรัฐ EUR = ยูโร JPY = เยนญี่ปุ่น)

สวิสซี่

ศัพท์แสลงในตลาดสำหรับฟรังก์สวิส

[ TOP ]

T

การปรับตัวทางเทคนิค (Technical Correction)

การปรับตัวของราคาที่ไม่ได้ขึ้นกับสภาวะตลาด แต่เกี่ยวกับปัจจัยทางเทคนิค เช่น ปริมาณซื้อขายและกราฟ

ตลาดเบาบาง (Thin Market)

สภาวะตลาดซึ่งปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องต่ำ โดยปกติตลาดแบบนี้จะมีราคาเสนอซื้อและเสนอขายห่างกันมากกว่าปกติ

ติ๊ก

การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นหรือลงต่ำที่สุด

พรุ่งนี้ถัดไป (Tomorrow Next (Tom Next))

การซื้อสกุลเงินสำหรับส่งมอบในวันต่อไปและขายสำหรับวันที่สป็อตในเวลาเดียวกัน หรือในทางกลับกัน

วันที่เทรด (Trade Date)

วันที่ซึ่งมีการเทรดเกิดขึ้น

ส่วนเกิน/จำนวนที่ขาดของหลักประกันการเทรด (Trading Margin Excess/Deficit)

เงินที่เหลือที่ลูกค้าสามารถเปิดสถานะใหม่ได้ หรือเพิ่มจำนวนของสถานะที่มีอยู่เดิม = หลักประกันของมูลค่าบัญชี นี่เป็นฟังก์ชั่นของขนาดสถานะและกำไรและขาดทุนของสถานะที่เปิดอยู่ โดยจะแสดงในรูปแบบกราฟิกที่ส่วนบนของระดับสีเหลืองในจอภาพหลักประกัน USG

แพลตฟอร์มการเทรด (Trading Platforms)

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำสั่งเพื่อให้รายการดำเนินการในนามของลูกค้า Trader และ MetaTrader ของ USG เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มการเทรด

วันที่รายการ (Transaction Date)

วันที่ซึ่งมีการเทรดเกิดขึ้น

รายการ (Transaction)

การซื้อหรือการขายจำนวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการตามคำสั่ง

ราคาซื้อขายสองทาง (Two-way Quote)

เมื่อดีลเลอร์ส่งราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสำหรับรายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปยังลูกค้า

[ TOP ]

U

สถานะที่ยังไม่ปิด (Uncovered position)

คำศัพท์อีกคำหนึ่งสำหรับสถานะที่เปิดอยู่

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealised P/L)

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นผลกำไรหรือขาดทุนแบบเรียลไทม์ของสถานะที่เปิดในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน หมายเหตุ: กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง คำนวณโดยใช้ราคาที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเพื่อปิดสถานะให้เรียบร้อย ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าเปิดสถานะลอง (long) EUR/USD ไว้ ลูกค้าจำเป็นต้องขายที่ด้านเสนอซื้อของตลาดปัจจุบัน กำไร/ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจริงจนกว่าสถานะจะถูกปิด จากนั้นกำไร/ขาดทุนจะถูกบวกหรือลบจากเงินสดที่ฝากไว้ เพื่อแสดงตัวเลขเงินสดใหม่ที่ยอดเงินที่ฝากไว้

ติ๊กขึ้น (Up Tick)

รายการซึ่งดำเนินการที่ราคาสูงกว่ารายการก่อนหน้า

ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)

เงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

แพลตฟอร์มทดลองเทรดของ USG (USG Demo Trading Platform)

USG ให้แพลตฟอร์มทดลองเทรดที่เหมือนและมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์เหมือนกับแพลตฟอร์มการเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตของ USG ที่ใช้โดยลูกค้าแบบมาร์จิ้นของ USG ที่ได้รับอนุญาต เพื่อป้อนสัญญาในการซื้อและขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก USG แพลตฟอร์มทดลองเทรดช่วยให้ผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าของ USG ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานและคุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มการเทรดจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงด้วยการใช้เงินจริงในการดำเนินการเทรดสัญญาต่าง ๆ เนื่องจากแพลตฟอร์มไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือสัญญาจริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มจะไม่พอกพูนขึ้น หรือกลายเป็นภาระผูกพันของลูกค้าทดลองเทรด แพลตฟอร์มนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น

แพลตฟอร์มการเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตของ USG (USG Internet Trading Platform)

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ใช้โดยลูกค้า USG ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำสัญญารายการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรทิศทางการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ระบบนี้เรียกง่าย ๆ ว่า USG รายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มการเทรดผ่านอินเทอร์เน็ตของ USG เป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อตกลงของลูกค้าและเอกสารอื่น ๆ ที่นำเสนอและลงนามโดยลูกค้า

แถบเมนู USG (USG Menu Bar)

แถบนี้อยู่ในหน้าต่าง USG ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึง จัดรูปแบบ และวางตำแหน่งหน้าต่าง USG ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยหน้าต่างรายงานลูกค้า (Customer Reports) หน้าต่างกราฟ (Chart) หน้าต่างสป็อตบุ๊ค (Spot Book) ฯลฯ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงหน้าต่างวิธีใช้ USG (USG Help) ได้ด้วย

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของ USG (USG Risk Disclosure Document)

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของ USG มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกับ USG ลูกค้าทุกคนที่สนใจการลงทุนที่ USG จำเป็นต้องอ่าน และลงนามในเอกสารเพื่อเปิดบัญชี

แถบชื่อ USG (USG Title Bar)

แถบที่อยู่บนสุดของหน้าต่าง USG ที่แสดงหมายเลขเวอร์ชั่นของ USG รีลีส และนาฬิกาโลก

ไอคอนแถบเครื่องมือ USG (USG Toolbar Icons)

ไอคอนต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นอัตโนมัติในหน้าต่าง USG อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงหน้าต่างการแจ้งเตือนเหตุการณ์ (Event Notification) สถานะบัญชี (Account Status) สถานะที่เปิด (Open Position) คำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders) สป็อตบุ๊ค (Spot Book) และวิธีใช้ (Help) ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

หน้าต่าง USG (USG Window)

คำที่ใช้เพื่ออธิบายพื้นที่ทั้งหมดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าซึ่งเป็นหน้าหลักของหน้าต่าง USG อื่น ๆ ทั้งหมด หน้าต่างเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะ กำไรขาดทุน คำสั่งที่รอดำเนินการ สป็อตบุ๊ค หน้าต่างกราฟ เป็นต้น

[ TOP ]

V

วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขาย (Value Date)

สำหรับสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน นี่เป็นวันซึ่งสองฝ่ายที่ทำสัญญากันแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีการซื้อหรือขาย สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์ โปรดดูบทเกี่ยวกับการเทรด สำหรับรายการสป็อต คือ 2 วันทำการถัดไปของธนาคารในประเทศของธนาคารที่ให้รายการเสนอซื้อเสนอขายที่กำหนดวันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายสป็อต ข้อยกเว้นอย่างเดียวของกฎทั่วไปนี้คือ เมื่อวันที่สป็อตในศูนย์การเสนอซื้อขายตรงกับวันหยุดธนาคารในประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศเหล่านั้น ในกรณีนี้ วันที่ตกลงทำสัญญาซื้อขายจะเลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งวัน ผู้ซักถามคือผู้ที่ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าวันที่สป็อตนั้นตรงกับวันที่ใช้โดยผู้ตอบ วันครบกำหนดชำระเงินของเดือนข้างหน้าต้องตกในวันที่ที่ตรงกับเดือนปฏิทินที่เกี่ยวข้อง ถ้าวันที่ในหนึ่งเดือนตกลงในวันที่ซึ่งธนาคารปิดในหนึ่งในศูนย์ วันที่ทำงานจะเป็นวันทำงานถัดไปร่วมกันของทั้งสองฝ่าย การปรับการครบกำหนดในเดือนหนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการครบกำหนดอื่น ๆ การปรับเหล่านี้จะตกในวันที่ที่สัมพันธ์กันดั้งเดิม ถ้าวันที่เหล่านี้ตรงกับข้อกำหนดวันเปิด (open-day) วันที่สป็อตสุดท้ายตกบนวันทำงานสุดท้ายในเดือน วันที่ล่วงหน้าจะตรงกับวันที่นี้ โดยวันครบกำหนดตกในวันทำงานสุดท้ายด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันครบกำหนดชำระเงิน (maturity date)

[ TOP ]

W

วันทำงาน (Working Day)

วันใด ๆ ซึ่งธนาคารพาณิชย์เปิดทำการที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในศูนย์การเงินหลักของประเทศซึ่งสกุลเงินถูกเปิดสถานะ

[ TOP ]
เกี่ยวกับเรา
แพลตฟอร์ม
ประเภทบัญชี
ข่าวตลาดและการวิเคราะห์
ศูนย์การศึกษา
พันธมิตรและผู้แนะนำ