TYPY ÚČTOV

TYPY ÚČTOV

Krok 01
Odošlite svoje údaje
Krok 02
Doplňte prostriedky na svoj účet
Krok 03
Nahrajte svoj preukaz
Krok 04
Začnite obchodovať!
Otvoriť účet

Požadované dokumenty pre účet

 1. Pas alebo štátom vydaný preukaz totožnosti (kópie prednej aj zadnej strany).
 2. Doklad o adrese bydliska (účty s dátumom z posledných 3 mesiacov, ako napríklad účty za telefón, účty z kreditných kariet alebo účty za poistenie).
 1. Pas alebo štátom vydaný preukaz totožnosti (kópie prednej aj zadnej strany).
 2. Doklad o adrese bydliska (účty s dátumom z posledných 3 mesiacov, ako napríklad účty za telefón, účty z kreditných kariet alebo účty za poistenie).
 3. Druhý pas alebo štátom vydaný preukaz totožnosti (kópie prednej aj zadnej strany).
 4. Druhý doklad o adrese bydliska (účty s dátumom z posledných 3 mesiacov, ako napríklad účty za telefón, účty z kreditných kariet alebo účty za poistenie).
 1. Osvedčenie o registrácii (kópia)
 2. Doklad o adrese spoločnosti (účty s dátumom z posledných 3 mesiacov, ako napríklad účty za telefón, výpis z bankového účtu alebo účty za energie).
 3. Zoznam členov predstavenstva a akcionárov s viac ako 10% podielom.
 4. Overený pas alebo štátom vydaný preukaz totožnosti a doklad o adrese bydliska každého z členov predstavenstva a akcionárov uvedených v odseku 3.
 5. LEI (Legal Entity Identifier)
 6. V prípade Trustu nahrajte aj overenú kópiu trustovej zmluvy.
O nás
Platformy
Typy účtov
Trhové nástroje
Vzdelávacie stredisko
Partneri a pobočky