VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

CO JE TO FOREX

UVEDENÍ DO DEVIZOVÝCH TRHŮ

I když je devizový trh největším obchodovaným trhem na světě, jeho dosah v neprofesionální sféře se tenčí ve srovnání s akciovým trhem či trhem se stálým příjmem. Nemalý podíl má na tom všeobecně chybějící povědomí o FX v investorské komunitě jakož i neúplné chápání způsobu a příčiny pohybu měn. Mystičnosti tohoto trhu napomáhá i to, že neexistuje žádná fyzická centrální burza příbuzná s NYSE či ASX. FX trhy fungují 24 hodin denně, počínaje obchodním dnem v Novém Zélandu a dále napříč časovými pásmy.

Tradičně se přístup na FX trh omezoval na bankovní komunitu, která obchodovala velké měnové bloky za komerčními či spekulativními účely, příp. pro zajištění investic. Vytvořením firem typu USG se otevřely dveře k forex obchodování takovým institucím jako správcům fondů a peněz jakož i jednotlivým maloobchodníkům. Tento tržní sektor zaznamenal v posledních několika letech exponenciální růst.

CO JE FX OBCHODOVÁNÍ?

V rámci takové FX se jedna měna prodá výměnou za jinou měnu. Kurs vyjadřuje relativní hodnotu mezi dvěma měnami. Měny jsou běžně identifikovány třímístným ‘Swift’ kódem. Např. EUR = Euro, USD = US dolar, CHF = švýcarský frank atd. Úplný seznam kódů lze nalézt zde. Kurs EUR/USD 1,5000 znamená, že EUR 1 má hodnotu USD 1,5.

Sometimes, EUR/USD is referred to as a currency pair. The rate can be inverted. So a EUR/USD rate of 1.5000 is the same as a USD/EUR rate of 0.6666. In other words, USD 1 is worth EUR 0.6666. The market convention is that most currencies tend to be quoted against the dollar, but there are notable exceptions, such as with the EUR/USD already mentioned, GBP/USD (UK Pound Sterling). This is not as confusing as it may sound.

SYMBOLY VALUT

Měny mají stejně jako equity své vlastní symboly, které je navzájem rozlišují. Jelikož se měny kotují hodnotou jedné vůči hodnotě jiné, obsahuje měnový pár 'názvy' obou měn, navzájem oddělené lomítkem ('/'). 'Název' tvoří třípísmenný akronym. První dvě písmena bývají vyhrazena pro identifikaci země. Poslední písmeno je prvním písmenem názvu měnové jednotky příslušné země.

např.:
USD = dolar USA
GBP = libra Velké Británie
JPY = japonský jen
CAD = kanadský dolar
CHF = Confederatio Helvetica (Švýcarská konfederace latinsky) frank
NZD = novozélandský dolar
AUD = australský dolar
NOK = norská koruna
SEK = švédská koruna
Jelikož evropské Euro nemá žádnou k němu se vážící zemi, prostě jej identifikuje akronym EUR. Zkombinováním jedné měny (EUR) s druhou (USD) vznikne měnový pár - EUR/USD.

PODKLADOVÁ MĚNA A PROTIMĚNA

Jedna měna měnového páru je vždy dominantní. Nazývá se podkladová měna. Podkladová měna je identifikována jako první měna měnového páru. Je také měnou, která zůstává konstantní při určování ceny měnového páru.

Euro vystupuje vůči všem ostatním globálním měnám jako dominantní. V důsledku toho měnové páry vůči EUR budou identifikovány jako EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD atd. Všechny mají akronym EUR jako první v pořadí.

Britská libra následuje jako další v hierarchii dominance názvů měn. Hlavní měnové páry vůči GBP by tedy šlo identifikovat jako GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD atd. Vedle EUR/GBP lze GBP i jinde očekávat jako první měnu měnového páru.

USD je druhou nejdominantnější podkladovou měnou. USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF by měly tvořit běžnou konvenci pro měnové páry v případě hlavních měn. Jelikož jsou EUR a GBP co do podkladových měn dominantnější, dolar se kotuje jako EUR/USD a GBP/USD. Znát podkladovou měnu je důležité, protože právě ta určuje hodnoty směněných měn (nominální či reálné) při uzavření devizové transakce. Protiměna je tou druhou měnou v notaci měnového páru.

ÚČASTNÍCI FX TRHU

Na FX trhu jsou účastnící mnoha různých typů, kteří při obchodování často chtějí dosáhnout velmi odlišných výsledků. Právě proto, ač se často FX uvádí jako hra s ‘nulovou sumou’ – co jeden investor získá, se teoreticky rovná tomu, co jiný ztratil – existují četné příležitosti k výdělku peněz. FX lze přirovnat ke koláči, ze kterého se každý slušně nají.

Tradičně jsou na FX trhu hlavními účastníky banky. Ty svým tržním podílem stále zůstávají těmi největšími hráči, avšak díky transparentnosti je nyní FX trh mnohem demokratičtější. Nyní má prakticky každý přístup ke stejným, neobyčejně úzkým cenám, citovaným na mezibankovním trhu. Tedy banky i nadále zůstávají na FX trhu hlavními hráči, avšak v průběhu poslední dekády se vynořilo jakési nové plemeno tržních činitelů, např. zajišťovací fond investic a poradci pro obchodování komodit.

I centrální banky mohou hrát na FX trhu důležitou roli, zatímco mezinárodní korporace mají přirozený zájem obchodovat, neboť jsou samy vystaveny rizikům FX.

Maloobchodní FX za poslední dekádu rychle expandoval. Třebaže přesná čísla lze těžko získat, má se za to, že tento sektor představuje až 20% FX trhu.

O nás
Platformy
Typy účtů
Tržní nástroje
Vzdělávací centrum
Partneři a spolupracovníci