GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI

USG đã hợp tác với Trading Central để cung cấp cho khách hàng của mình những tin tức và dữ liệu mới nhất, phân tích kỹ thuật và cách ra vào lệnh hữu ích.

Trading Central có thành tích chứng nhận trong việc đưa ra đánh giá chính xác và kịp thời về thị trường tài chính. Nó cung cấp những hiểu biết về thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm có được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng uy tín và thông qua mối quan hệ mà nó có với các đối tác chính.

Các đối tác này bao gồm:

  • Bloomberg
  • Dow Jones Newswire
  • Dịch vụ dữ liệu tương tác tức thời
  • Thomson Reuters

Các thành viên USG có đặc quyền sử dụng miễn phí các cơ sở của Trading Central.

Bạn chưa phải là thành viên USG? Trở thành thành viên ngay bây giờ - Hoàn toàn miễn phí

Đăng kí ở đây
Giới thiệu về chúng tôi
Các nền tảng
Các loại tài khoản
Phân tích & Tin tức Thị trường
Trung tâm giáo dục
Đối tác & Chi nhánh