CENTRUM EDUKACYJNE

ZALETY TRADINGU FX

Mimo że rynek Forex jest z daleka największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie, aż do teraz handlarze skupiali się na zyskach płynących z inwestycji w rynki akcji i kontrakty typu futures. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu restrykcyjnej natury oferowanych przez banki usług tradingowych na rynku Forex.

Istnieje wiele zalet handlu walutami obcymi w porównaniu do handlu akcjami i kontraktami typu futures. Główne zalety znajdują się poniżej.

Rynek 24-godzinny

Transakcje FX to globalny rynek, który nigdy nie śpi. Działa 24 godziny na dobę, prawie 7 dni w tygodniu. Większość działań ma miejsce pomiędzy czasem, w którym otwiera się rynek w Nowej Zelandii, czyli w niedzielę wieczorem czasu europejskiego, a czasem zamykania rynku w USA w piątkowy wieczór.

Płynność

Rynek FX jest ogromny i wciąż się rozwija. Codzienne średnie wolumeny przekraczają 3,2 biliona USD. Dzięki rozwiązaniom technicznym rynek ten stał się dostępny prawie dla każdego, a traderzy detaliczni tłumnie pospieszyli do zawierania transakcji FX.

Dźwignia

Współczynniki marży są zazwyczaj wyższe niż te dostępne na giełdach, ponieważ występuje tu większa płynność — a rynek zazwyczaj jest mniej niestabilny.

Niski poziom spreadów

Spready, czyli różnica pomiędzy ofertą a ceną oferty w transakcjach FX, są niewielkie. Wystarczy porównać cenę w parze EUR/USD wynoszącą 2 pipy z ceną nawet najbardziej aktywnych i płynnych emitowanych akcji. Co więcej, ceny z rynku FX są zazwyczaj „dobre” dla większych wolumenów w porównaniu z giełdą. Spread to ukryty, „nieodłączny” koszt zawierania umów, który jest minimalny w transakcjach FX. Dzięki rozwiązaniom technicznym niemal każdego stać na zapłacenie tak niewielkiej ceny.

Brak prowizji lub kosztów transakcji

Większość transakcji pozagiełdowych instrumentów pochodnych na rynku FX nie ma prowizji, a dzięki niewielkim spreadom ukryty koszt tradingowy jest dużo niższy niż w przypadku innych aktywów, tak jak na giełdzie.

Brak możliwości podwyższania lub obniżania limitu

Rynki z kontraktami typu futures są w pewien sposób ograniczone: ogranicza się liczbę i rodzaj transakcji, które trader może zawrzeć w określonych warunkach cenowych. Kiedy cena pewnej waluty rośnie lub spada, przekraczając pewien określony wcześniej dzienny poziom, ogranicza się możliwość traderów na otwierane nowych pozycji i zezwala na likwidowanie wyłącznie istniejących pozycji, jeśli takie jest ich życzenie. Celem tego mechanizmu jest kontrola nad niestabilnością dziennej ceny, ale, w rzeczywistości, jako że rynek kontraktów typu futures i tak podąża za rynkiem kasowym, kolejnego dnia rynek może doświadczyć tzw. „różnicy rynkowej”. Innymi słowy ceny kontraktów typu futures dostosują się do rynku kasowego kolejnego dnia. Na rynku pochodnych instrumentów pozagiełdowych nie istnieje tego typu ograniczenie, a traderzy mogą rzeczywiście w pełni wprowadzać swoją strategię tradingową. Dzięki temu, że trader może chronić swoją pozycję przed dużymi i nieoczekiwanymi ruchami cen dzięki zleceniom Stop Loss, można w pełni kontrolować wysoką niestabilność rynku cenowego.

Równy dostęp do informacji rynkowych

Pomimo wprowadzenia regulacji dotyczących działania w najlepszym interesie klienta w Europie i Stanach Zjednoczonych, niewielu zaprzeczy, że profesjonalni traderzy i analitycy na rynku giełdowym posiadają ogromną przewagę biznesową w porównaniu do traderów indywidualnych. Na rynku FX prawdopodobnie jedyną przewagą, jaką posiadają banki, jest przepływ wiadomości. Jednak rynek FX to rynek demokratyczny, gdzie faktycznie wszyscy uczestnicy mają dostęp do tych samych informacji wpływających na rynek.

Sprzedaj zanim kupisz

Maklerzy giełdowi oferują klientom bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące marży inwestycji krótkoterminowych. Oznacza to, że klient nie posiada płynności, aby sprzedać akcje przed ich kupnem. Trader posiada taką samą możliwość pod kątem marży, jak w przypadku rozpoczynania pozycji sprzedaży lub zakupu na rynku kasowym. Na rynku tradingowym sprzedając jedną walutę, koniecznie należy kupić inną.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie